Congresprogramma:
Ø13u30: Onthaal in de Gemeentelijke feestzaal
Ø15u00: Aanvang Congres / programma partners
Ø18u00: Receptie
Ø19u30: Slotdiner
 
Congresthema’s:
 
Het meetplan gevaarlijke stoffen – CAMHIE” Luc Rombaut - CEMAC
M
eetsystematiek ontwikkeld voor de gestructureerde inschatting van de effecten en risico's van gevaarlijke stoffen. Dit model zal straks zonaal kunnen gebruikt worden bij incidenten met gevaarlijke stoffen.
 
“Gebruikservaring communicatiemedium ASTRID” Kpt Gert Van Passel.
Uitwisselling gebruikservaring naar breed forum.
 
“Ervaringen met risico-analyse bij de brandweer” Kapt. Dominic Knapen.
Toelichting ervaringen met risico-analyse door Brandweer Genk
 
Prioritaire voertuigen in het verkeer” Commissaris Germain Vercruyssen, Korpschef Politiezone Wetteren - docent PBO
Rechten en plichten van prioritaire voertuigenmet verwijzing naar de brancherichtlijn voor brandweervoertuigen, geldig in Nederland.